Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår

Vilkår for kjøp 

 

Stella Marie Tveter, heretter SMT gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

 

Angrefrist for online-kurs

Vi tilbyr minimum 7 dagers åpent kjøp av onlinekurs – ikke fra kjøpsdato, men fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding senest 7 dager etter kursstart. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

 

Angrefrist for konsultasjoner og medlemstjenester

Våre medlemstjenester og konsultasjoner selges til bedriftsmarkedet, og det gis derfor ikke angrerett på disse produktene.

 

Dersom du som forbruker/privatperson kjøper produktet, vil du likevel ha 7 dagers angrerett. Full refusjon forutsetter at du ikke har benyttet deg av tjenesten før det har gått 7 dager. Dersom du velger å benytte deg av tjenesten (f.eks. logger inn i kursportalen eller facebook-gruppen) før 7 dagers angrerett-perioden har utgått, vil du bli belastet for tjenesten du har rukket å motta, dersom du angrer. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten for forbrukere utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

 

Garantier

Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen.

 

Betaling

Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr kun faktura ved avtale. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartner Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

 

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

 

Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller SMT. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på SMT sine nettsider og portaler.

 

Betingelser for bruk av portalens innhold 

Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. SMTs produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

 

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av SMT. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

 

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

 

SMT tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

 

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for SMT.

 

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller SMT-teamet holdes strengt konfidensielt.

 

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. SMT garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

 

Ansvarsbegrensing 

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

 

Avlysing og utsettelse

SMT forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor SMTs kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra SMTs initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

 

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

 

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

 

Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

 

Oppsigelse 

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at SMT kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

 

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

 

Force majeur

Er SMT forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er SMT fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der SMT refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

 

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

 

E-post: [email protected]

Adresse: Thv. Meyersgt. 36, 0555 Oslo

Org.nr: 998289106

 

 

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.

ese terms of use. If you do not agree to these Terms of Use, please do not use the website.

Your access to and use of this website, as well as all related websites operated by [INSERT FORMAL COMPANY NAME – i.e. include Inc. or LLC] (which includes [INSERT DOMAIN NAME or NAMES], among others) (collectively the “Site”) is subject to the following terms and conditions (“Terms of Use”) and all applicable laws. By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, the Terms of Use and acknowledge that any other agreements between you and the Site are superseded and of no force or effect:

1. You agree that the Site itself, as well as all content, videos, training materials, products, services and/or other materials, made available on the Site by us or other third parties, as well as the look and feel of all of the foregoing, (collectively referred to as the “Content”) are maintained for your personal use and information by [INSERT FORMAL COMPANY NAME– i.e. include Inc. or LLC], (the “Company”) and are the property of the Company and/or its third party providers. You agree that such Company Content shall include all proprietary videos, HTML/CSS, Javascript, graphics, voice, and sound recordings, artwork, photos, documents, and text as well as all other materials included in the Site, excluding only the materials you provide. Subject to your compliance with these Terms of Use, the Company hereby grants you a limited license, which is non-exclusive, non-transferable, and non-sublicensable, to access, view, and use the Site solely for your personal purposes. No Company Content may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted, distributed, used for public or commercial purposes, or downloaded in any way unless written permission is expressly granted by the Company. Modification of the Content or use of the Content for any other purpose is a violation of the copyright and other proprietary rights of the Company, as well as other authors who created the materials, and may be subject to monetary damages and penalties. You may not distribute, modify, transmit or use the content of the Site or any Content, including any and all software, tools, graphics and/or sound files, for public or commercial purposes without the express written permission of the Company.

2. All Content, such as text, data, graphics files, videos and sound files, and other materials contained in the Site, are copyrighted unless otherwise noted and are the property of the Company and/or a supplier to the Company. No such materials may be used except as provided in these Terms of Use.

3. All trade names, trademarks, and images and biographical information of people used in the Company Content and contained in the Site, including without limitation the name and trademark “[INSERT COMPANY TRADEMARKS]”, are either the property of, or used with permission by, the Company. The use of Content by you is strictly prohibited unless specifically permitted by these Terms of Use. Any unauthorized use of Content may violate the copyright, trademark, and other proprietary rights of the Company and/or third parties, as well as the laws of privacy and publicity, and other regulations and statutes. Nothing contained in this Agreement or in the Site shall be construed as granting, by implication or otherwise, any license or right to use any Trademark or other proprietary information without the express written consent of the Company or third party owner. The Company respects the copyright, trademark and all other intellectual property rights of others. The Company has the right, but has no obligation, to remove content and accounts containing materials that it deems, in its sole discretion, to be unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Use. If you believe that your intellectual property rights are being violated and/or that any work belonging to you has been reproduced on the Site or in any Content in any way, you may notify Company at [INSERT LEGAL EMAIL ADDRESS]. Please provide your name and contact information, the nature of your work and how it is being violated, all relevant copyright and/or trademark registration information, the location/URL of the violation, and any other information you believe is relevant.

4. While the Company uses reasonable efforts to include accurate and up-to-date information in the Site, the Company makes no warranties or representations as to its accuracy. The Company assumes no liability or responsibility for any errors or omissions in the content of the Site.

5. When you register with the Company and/or this Site, you expressly consent to receive any notices, announcements, agreements, disclosures, reports, documents, communications concerning new products or services, or other records or correspondence from the Company. You consent to receive notices electronically by way of transmitting the notice to you by email.

6. If you send comments or suggestions about the Site to the Company, including, but not limited to, notes, text, drawings, images, designs or computer programs, such submissions shall become, and shall remain, the sole property of the Company. No submission shall be subject to any obligation of confidence on the part of the Company. The Company shall exclusively own all rights to (including intellectual property rights thereto), and shall be entitled to unrestricted use, publication, and dissemination as to all such submissions for any purpose, commercial or otherwise without any acknowledgment or compensation to you.

7. The Company shall use commercially reasonable efforts to restrict unauthorized access to our data and files. However no system whether or not password protected can be entirely impenetrable. You acknowledge that it may be possible for an unauthorized third party to access, view, copy, modify, or distribute the data and files you store using the Site. Use of the Site is completely at your own risk.

8. The Company will not intentionally disclose any personally identifying information about you to third parties, except where the Company, in good faith, believes such disclosure is necessary to comply with the law or enforce these Terms of Use. By using the Site, you signify your acceptance of the Company’s Privacy Policy, [INSERT COMPANY PRIVACY POLICY URL]. If you do not agree with this Privacy Policy, in whole or part, please do not use this Site.

9. NEITHER THE COMPANY NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN CREATING, PRODUCING, OR MAINTAINING THE SITE AND/OR ANY CONTENT ON THE SITE SHALL BE LIABLE UNDER ANY CIRCUMSTANCES FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF YOUR ACCESS TO OR USE OF THE SITE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, ALL CONTENT ON THE SITE IS PROVIDED “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE COMPANY DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OF THE MATERIALS IN THE SITE, THE RESULTS OF THE USE OF SUCH MATERIALS, THE SUITABILITY OF SUCH MATERIALS FOR ANY USER’S NEEDS OR THE LIKELIHOOD THAT THEIR USE WILL MEET ANY USER’S EXPECTATIONS, OR THEIR CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR CORRECTION. THE COMPANY LIKEWISE DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS OR GUARANTEES THAT YOU WILL EARN ANY MONEY USING THE SITE OR THE COMPANY’S TECHNOLOGY OR SERVICES. YOU ACCEPT ALL RESPONSIBILITY FOR EVALUATING YOUR OWN EARNING POTENTIAL AS WELL AS EXECUTING YOUR OWN BUSINESS AND SERVICES. YOUR EARNING POTENTIAL IS ENTIRELY DEPENDENT ON YOUR OWN PRODUCTS, IDEAS, TECHNIQUES; YOUR EXECUTION OF YOUR BUSINESS PLAN; THE TIME YOU DEVOTE TO THE PROGRAM, IDEAS AND TECHNIQUES OFFERED AND UTILIZED; AS WELL AS YOUR FINANCES, YOUR KNOWLEDGE AND YOUR SKILL. SINCE THESE FACTORS DIFFER AMONG ALL INDIVIDUALS, THE COMPANY CANNOT AND DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS OR GUARANTEES REGARDING YOUR SUCCESS OR INCOME LEVEL. THE COMPANY DOES NOT WARRANT THAT USE OF THE MATERIALS WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT THIS SITE, THE CONTENT, AND/OR THE MATERIALS AVAILABLE ON THIS SITE ARE FREE FROM BUGS OR VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR THE COST OF ALL NECESSARY REPAIRS OR CORRECTIONS. THE COMPANY SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY PERFORMANCE OR SERVICE PROBLEMS CAUSED BY ANY THIRD PARTY WEBSITE OR THIRD PARTY SERVICE PROVIDER. ANY SUCH PROBLEM SHALL BE GOVERNED SOLELY BY THE AGREEMENT BETWEEN YOU AND THAT PROVIDER. Please note that the applicable jurisdiction may not allow the exclusion of implied warranties. Some of the above exclusions may thus not apply to you.

10. THE COMPANY SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY PERFORMANCE OR SERVICE PROBLEMS CAUSED BY ANY THIRD PARTY WEBSITE OR THIRD PARTY SERVICE PROVIDER (including, for example, your web service provider service, Stripe payment services, your software and/or any updates or upgrades to that software). ANY SUCH PROBLEM SHALL BE GOVERNED SOLELY BY THE AGREEMENT BETWEEN YOU AND THAT PROVIDER. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO DETERMINE, IN ITS SOLE DISCRETION, WHETHER THE COMPANY IS RESPONSIBLE FOR ANY SUCH MALFUNCTION OR DISRUPTION. THE COMPANY ALSO RESERVES THE RIGHT TO LIMIT YOUR USE OF THE SITE AND/OR THE CONTENT OR TO TERMINATE YOUR ACCOUNT SHOULD THE COMPANY DETERMINE THAT YOU HAVE VIOLATED THESE TERMS OF USE, OR THAT YOU HAVE VIOLATED ANY OTHER RULES OR CONDITIONS OF THE COMPANY. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO REFUSE ACCESS TO THE SITE AND/OR THE COMPANY’S CONTENT, PRODUCTS AND/OR SERVICES TO ANYONE IN ITS SOLE DISCRETION. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO DETERMINE, IN ITS SOLE DISCRETION, WHETHER THE COMPANY IS RESPONSIBLE FOR ANY SUCH MALFUNCTION OR DISRUPTION. THE COMPANY MAY, IN ITS SOLE DISCRETION, REFUND THE INITIAL FEE CHARGED FOR ANY USE OF THE SITE AND/OR ANY CONTENT OR A PRO-RATA PORTION THEREOF CONSISTENT WITH THE COMPANY’S REFUND POLICY. THE COMPANY SHALL REFUSE ANY REFUND THIRTY (30) DAYS AFTER YOUR PAYMENT FOR USE OF THE SITE AND/OR ANY CONTENT, EITHER PURSUANT TO THE COMPANY’S CUSTOMER LICENSE AGREEMENT OR OTHERWISE, REGARDLESS OF THE REASON FOR DISRUPTION.

11. IN NO EVENT SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, RELIANCE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER FORESEEABLE OR NOT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGE OR LOSS OF PROPERTY, EQUIPMENT, INFORMATION OR DATA, LOSS OF PROFITS, REVENUE OR GOODWILL, COST OF CAPITAL, COST OF REPLACEMENT SERVICES, OR CLAIMS FOR SERVICE INTERRUPTIONS OR TRANSMISSION PROBLEMS, OCCASIONED BY ANY DEFECT IN THE SITE, THE CONTENT, AND/OR RELATED MATERIALS, THE INABILITY TO USE SERVICES PROVIDED HEREUNDER OR ANY OTHER CAUSE WHATSOEVER WITH RESPECT THERETO, REGARDLESS OF THEORY OF LIABILITY. THIS LIMITATION WILL APPLY EVEN IF THE COMPANY HAS BEEN ADVISED OR IS AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

12. You agree to indemnify and hold the Company and each of its directors, officers employees, and agents, harmless from any and all liabilities, claims, damages and expenses, including reasonable attorney’s fees, arising out of or relating to (i) your breach of this Agreement, (ii) any violation by you of law or the rights of any third party, (iii) any materials, information, works and/or other content of whatever nature or media that you post or share on or through the Site, (iv) your use of the Site or any services that the Company may provide via the Site, and (v) your conduct in connection with the Site or the services or with other users of the Site or the services. The Company reserves the right to assume the exclusive defense of any claim for which we are entitled to indemnification under this Section. In such event, you shall provide the Company with such cooperation as is reasonably requested by the Company.

13. The provisions of these Terms of Use are for the benefit of the Company, its subsidiaries, affiliates and its third party content providers and licensors, and each shall have the right to assert and enforce such provisions directly or on its own behalf.

14. This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to any principles of conflicts of law. You further submit to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts sitting in Orange County, California. If any provision of this agreement shall be unlawful, void, or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from this agreement and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

15. These Terms of Use may be revised from time to time by updating this posting. You are bound by any such revisions and should therefore periodically visit this page to review the then current Terms of Use to which you are bound.

Last Updated: November 10, 2015